Türkiye Marka Ofisi

Türkiye Marka Ofisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında 2022 yılı mayıs ayında kurulmuştur. Ofisin temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus markasını geliştirmek ve bütün dünyada ülke imajını güçlendirmektir. Bu hedeflere ulaşmak için kapsayıcı ve çok katmanlı bir yaklaşım benimseyen Türkiye Marka Ofisi, Türkiye'ye değer katmak için çeşitli paydaşlarla birlikte çalışmaktadır.

TMO’nun Stratejik Hedefleri

  • Binlerce yıllık devlet geleneği ile muhafaza edilen kültür ve değerleri yüceltmek,

  • Ulus markasının küresel ölçekteki potansiyelini yansıtacak girişimlere öncülük etmek,

  • Türkiye iletişim modelini referans alarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2053-2071 vizyonu hedefinde Türkiye markasını güçlü kılacak faaliyetler yürütmek,

  • Değişen küresel koşullar karşısında, Türkiye'nin ulus marka gücünü sürdürülebilir kılmak.


Türkiye Marka Ofisi’nin Misyonu

Türkiye Marka Ofisi;

  • Türkiye’nin ulus marka kimliğinin temel unsurlarını belirleme ve geliştirme amacı taşımaktadır,

  • Türkiye’nin ulus markasını güçlendirme çabalarını koordine etmektedir,

  • Ulus markalama sürecine 360 derece anlayışıyla yaklaşarak, ilgili paydaşların bu alandaki çalışmalarını takip etmektedir,

  • Türkiye markasına katkı sağlayan tüm paydaşlar arasındaki iletişimi sağlamaktadır,

  • Türkiye’nin hikâyesini etkin bir şekilde anlatıp ülkenin ortak kimliğinin önemli öğelerini kavramsallaştıran bir markalama stratejisi oluşturmaktadır,

  • Ulus markasının küresel ölçekteki potansiyelini yansıtacak girişimlere öncülük etmektedir.